Trường MN Hướng Dương với tất cả 30 cán bộ giáo viên và nhân viên đều đạt trình độ chuẩn và trên 90% đạt trên chuẩn ngày càng đáp ứng nhu cầu đổi mới về giáo dục mầm non. Với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường ngày càng nâng lên rõ rệt. Trường MN Hướng Dương đã khẳng định được uy tín của mình với phụ huynh và được phòng, sở đánh giá cao. 

100% giáo viên đạt trình độ chuẩn (95 % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn).

100% được đánh giá xêp loại công chức hàng năm xếp loại khá trở lên

100% nhân viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 10% nhân viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 75% nhân viên đang theo học Đại học/ Cao đẳng Sư phạm.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng có 2 lớp: 47 cháu với 4 giáo viên 

Lớp MG 3-4 tuổi có 2 lớp: 66 cháu với 4 giáo viên 

Lớp MG 4-5 tuổi có 2 lớp:57 cháu với 4 giáo viên 

Lớp MG 5-6 tuổi có 3 lớp: 79 cháu với 4 giáo viên 

Lớp MG ghép 3-4 tuổi Nghĩa Hy: 20 cháu với 2 giáo viên